CECHY_DOBREJ_KONSTRUKCJI

Cechy dobrej konstrukcji:

Konstrukcje tj. wiaty rowerowe, dla motocykli, palarnie, samochodowe i na wózki sklepowe stanowią elementy małej architektury. W zależności od przeznaczenia i rodzaju konstrukcji stosowane są różne rozwiązania konstrukcyjne.

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie przez konstrukcje wiat wszystkich obowiązujących przepisów, w tym wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w szczególności par. 204 ust.4) i wynikający z tego obowiązek stosowania PN-EN 1090-1(-2). Należy również zapewnić wykonanie konstrukcji w klasie EXC-2.

Główne kryteria charakteryzujące dobrą konstrukcje obejmują:
– dostarczenie Deklaracji Właściwości Użytkowych wraz oznaczeniem CE dla całości konstrukcji,
– odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji do jej przeznaczenia,
– uwzględnienie w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych odpowiedni dobór profili, wypełnienia ścian i dachów, które bezpośrednio wynikają z obliczeń statycznych konstrukcji i dostosowywania do panujących na danym terenie warunków atmosferycznych w oparciu mapy wiatrowe i śniegowe,
– zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego (cynkowanie ogniowe oraz elektrostatyczne lakierowanie proszkowe),
– wykonanie fundamentowania, którego forma i sposób wykonania jest wskazany przez konstruktora wiaty.

W zależności od wymiarów konstrukcji i jej kształtu stosuje się następujące rozwiązania:
1)    Kształt dachu:
łukowy – oparty na łukach aluminiowych/ stalowych
dwuspadowy, jednospadowy, płaski – oparty na profilach stalowych
2)    Rodzaj wypełnienia dachu: poliwęglan komorowy z filtrem UV (najczęściej o grubości 6-10 mm) , szkło hartowane (najczęściej o grubości 8-10 mm), poliwęglan lity – wybór zastosowanego materiału wynika z posiadanego budżetu oraz uwzględnia kwestie wizualne i wytrzymałościowe,
3)    Rodzaj wypełnienia ścian:  szkło hartowane (najczęściej o grubości 6-10 mm), poliwęglan komorowy z filtrem UV (najczęściej o grubości 8-10 mm), poliwęglan lity, pleksa PMMA – na zastosowanie danego materiału mają wpływ względy finansowe (posiadany budżet na inwestycje), wytrzymałościowe oraz wizualne.
4)    Forma fundamentowania konstrukcji –  zwyczajowo stosuje się fundamenty punktowe; ich gabaryt bezpośrednio wynika z obliczeń statycznych konstrukcji oraz wskazań konstruktora); niekiedy stosuje się również wykonanie ław bądź płyty fundamentowej.

Dodatkowo w procesie ofertowym pomocne jest posiadanie przez Inwestora map terenu montażu konstrukcji do celów lokalizacyjnych.